Konstkraft består av konstnärer och konsthantverkare bosatta i Österbybruk med omnejd.

Sommaren 2023 har föreningen fått stöd från Region Uppsala och Kultur och fritidsnämnden i Östhammars kommun för att arbeta med konstformen Land art.

Fotografi från våren Kärleksstigen i Österbybruk
Kärleksstigen i Österbybruk

Röjda kulturstigar och konstupplevelser i kombination

På senare år har många kulturstigar röjts och fortsätter att röjas runt Österbybruk och Land art-projektet vill få fler personer att upptäcka natur och konstupplevelser i kombination med kulturarv.

I samverkan med föreningen Natur och Kultur i Dannemorabygden som arbetar praktiskt med att ta fram och röja äldre kulturstigar och stiftelsen Österbybruks herrgård genomförs Land art på Kärleksstigen, en gammal kulturstig som löper runt Österbybruks herrgårdsområde.

Fotografi från Kärleksstigen där Liljeforsateljén skymtar i bakgrunden
Kärleksstigen där Liljeforsateljén skymtar i bakgrunden

Land art – konsten och landskapet

Land art ger konstnärer möjlighet att jobba utomhus i samklang med naturen i projekt med flera kollegor eller ensam.

Land art brukar definieras som temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk med tillfört material som monterats på plats – i något landskap.

Fotografi av Våtmarker runt Kärleksstigen
Våtmarker runt Kärleksstigen
Fotografi vårvinter, Kärleksstigen runt Österbybruks herrgårdsområde
Kärleksstigen runt Österbybruks herrgårdsområde

Föreningen Konstkrafts Syfte

Föreningen Konstkraft har som syfte att verka för ett ökat intresse hos allmänheten och för olika konstyttringar genom att arrangera konstevenemang i Österbybruk samt att möjliggöra för föreningens medlemmar att verka i konstprojekt gemensamt i föreningens namn.

Inbjudna konstnärer

Inbjudna konstnärer är Alexander Brandt från Torsåker, Daniel Nordin från Sandviken och Maria Lewis från Söderfors.

Deltagande konstnärer från Konstkraft

Deltagande konstnärer från Konstkraft är Barbro Paulsson Weaver, Johanna Lundin, Karin Grönberg och Katarina Persson.

Fotografi på vårkanten, bänkar vid kärleksstigen. På Kärleksstigen finns det möjlighet att sitta ned och vila
På Kärleksstigen finns det möjlighet att sitta ned och vila

Land art i Österbybruk med stöd av

Land art i Österbybruk genomförs med stöd av Kultur och fritidsnämnden, Östhammars kommun och region Uppsala.

Tid och plats för konsten på kärleksstigen

Konsten på Kärleksstigen kommer att kunna upplevas från 14 juni 2023, tillgänglig dygnet runt till slutet av sommaren.