Om Konstkraft

Varje år arrangerar vi Konstpåsk där medlemmar och gästutställare ställer ut i olika lokaler på Österbybruks herrgårdsområde.

Varje år arrangerar

Vart femte år bjuder Konstkraft in tidigare gästutställare till en sommarutställning i Ånghammaren. Våra utställningar har genomförts med bidrag från Kultur och fritidsnämnden i Östhammars kommun, Region Uppsala och Carl G Beck Friis stiftelse.

Vart femte år

 Syfte

Föreningen Konstkraft arrangerar utställningen Konstpåsk i Österbybruks herrgårdsområdet under påskhelgen. Föreningen är ideell och är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är att verka för ett ökat intresse hos allmänheten och för olika konstyttringar genom att arrangera konstevenemang i Österbybruk samt att möjliggöra för föreningens medlemmar att verka gemensamt i föreningens namn utanför Österbybruk.

I föreningen Konstkraft bubblar det av tankar och idéer som tillsammans skapar dynamiska diskussioner och samtal. Gruppens åldersskillnader och livserfarenheter gör att vi kan förhålla oss och förmedla oss till en större bredd i samhället.

Konstkraft består av konstnärer och konsthantverkare bosatta i Österbybruk med omnejd. Konstutövarna arbetar i vitt skilda tekniker så som foto, måleri, keramik, akvarell, bokbinderi, collage, skulptur och möbeldesign.

Varje år tillfrågas gästutställare att delta. Detta tillför en spännande bredd mellan redan befintlig konstnärlig kompetens och nya uttryck. Målet är att utställningarna ska hålla en hög kvalité.

Styrelse

Ordförande: Maj-Britt Folkunger Sällvik
Sekreterare: Stefan Forsberg
Kassör: Katarina Person
Revisor: Roine Jansson
Valberedning: Barbro Paulsson och Susanna Bark