Stipendie
Konstkraft får stipendium från Carl G Beck-Friis Stiftelse till 20-årsjubiléet i Ånghammaren 2022-06-04 – 2022-08-28

Tidningsurklipp med Stipendiater samt stipendie-summa.
Stipendiet ska användas till Konstkrafts jubileumsutställning under sommaren 2022 i gamla industrilokalen Ånghammaren i Österbybruk. Vi firar 20 år med en utställning på temat ”Energi”. Deltar gör Konskrafts medlemmar och inbjudna gästutställare från tidigare år.