Land art med Konstkraft på Österbybruks herrgårdsområde 2023

I samverkan med föreningen Natur och Kultur i Dannemorabygden som arbetar praktiskt med att ta fram och röja äldre kulturstigar och stiftelsen Österbybruks herrgård genomförs Land art på Kärleksstigen, en gammal kulturstig som löper runt Österbybruks herrgårdsområde.
Land art på Kärleksstigen